بدل های طبیعی و مصنوعی گوهر ها

  • ۹۶/۰۲/۱۸

نام نویسندگان :صادقی، حدیث تبریزی، مینا نیکراد، صفورا

از زمان مصر باستان تا کنون گوهر ها دارای بدل بوده اند .این بدل ها طبیعی ، مصنوعی یا ساخت بشر بوده که در آزمایشگاه تولید می شوند. در دو قرن اخیر روش های مختلفی برای تولید بدل ها پیشرفت زیادی داشته اند که باعث تولید سنگ های مصنوعی بسیار مشابه گوهر های طبیعی شده است. بدل ها ساخت بشر از مواد شیمایی، شیشه، پلاستیک، رزین و .. تولید می شوند که شامل مهره های سرامیکی ، شیشه ، گادولونیم گالیم گارنت ، یوتوریم آلومینیوم گارنت، مصنوعی ، مویزناییت، روتیل مصنوعی ، کوبیک زیر کن مصنوعی ، استرانسیوم تیتانیت ، اسپینل مصنوعی ، پلاستیک و سنگ های مرکب می باشند.

https://t.me/kianigemologyثبت دیدگاه

دیدگاه تان را در مورد این نوشته بنویسید. خوشحال خواهیم شد.


دیدگاه ها


شما اولین دیدگاه را برای ما ارسال کنید. حتما خوشحال خواهیم شد.