پدیده اَونِچورِسِنس

  • ۹۷/۱۱/۱۰

(اَونِچورِسِنس)

هر چیزی که برق میزند، لزوما  طلا نیست، اما سان استون اورگان، فلد سپاری با درخششی ناشی از وجود مس ، بر پیچیدگی این موضوع میافزاید.امروزه هنرمندان جواهرساز نمونه های زیبا و ظریفی از این لابرادوریت سرخ درخشنده را در ست های جواهر مد روز به نمایش میگذارند.رنگ های نارنجی هلویی به خوبی با ته رنگ مقدس پادپاراشا(سافیرنارنجی مایل به صورتی )در دنیای کروندوم ها، جورو هماهنگ میشوند. سان استون میتواند همانند گوهر نشان داده شده در حلقه زیر  ، مخطط باشد.

انتشار نور از صفحه های کوچک درونبار های غیر شفاف موجود در سنگ های شفاف، اونچورسنس نامیده میشوند.نام این اثر از سنگی مشابه سان استون با نام شیشه گلدستون که آن هم حاوی ناخالصی مس است، گرفته شده است.زمانی که در دهه ۱۷۰۰شیشه کشف شد،  ونچورا نام گرفت که (شانسی )معنا میشود.این نام هم اکنون برای فلدسپارهای درخشانی به کار گرفته میشودکه در انهاایجاد این پدیده ، نتیجه حضور هزاران آینه کوچک است که صرفه نظر از صفحه های که در انهاجای گرفته اند، در یک امتداد همسو و ردیف شده اند .نقطه مقابل این حالت در ایجاداونچور سنس ، قرار گیری سوزن های روتیل به صورت نامنظم در جهات مختلف همانند بلورکروی شکل نشان داده شده  است .همچنین در این زمینه میتوان قرار گیری منظم صفحه های کوچک مس در گوهر تراش خورده ی صفحه ی بعد را با توزیع تصادفی فوشزیت در آویزی از اونچورین کوارتز مقایسه کرد .

لابرادوریت ، سان استون و مون استون جواهراتی باترکیب فلدسپارند، باسختی ۶ در مقیاس موس وظاهری کاملا متفاوت از یکدیگر.

فلد سپار هایکی از فراوان ترین گروه های کانی بوده و ۵۰ تا ۶۰ درصد پوسته زمین را تشکیل می دهند.این کانی های تشکیل دهنده ی سنگ ، شامل سیلیکات های آلومینیوم همراه با اکسید سدیم (سودا) ، اکسید پتاسیم یا اکسید کلسیم (آهک)هستند.از ۲۰ عضو شناخته شده از گروه فلد سپارها، بیشترشان در کاربردی های صنعتی استفاده میشوندشامل:صابون،  سیمان وبتون ، ترکیبات عایق سازی، کود،  سنگ ریزه های مخصوص ماکیان ، مواد قیراندود سازی پشت بام،  منسوجات و کاغذ،  سرامیک،  شیشه سازی ، ترمولومینسانس و تجهیزات نوری.

هم لابرادوریت ها و هم دو گونه سان استون ، فلد سپارهای پلاژیوکلازی هستند که اتم های سدیم و کلسیم در هر کدام از آنها در داخل شبکه بلوری جایگزین شده است.سان استون اورگان که در سال ۱۹۸۷ به عنوان سنگ ایالتی اورگان در نظر گرفته شده، به دلیل وجود درونبارهای مس که ته رنگ های مختلفی  در این سنگ ایجاد کرده و به ایجاد عمق در رنگ کمک میکند  ، میدرخشد .سان استون های ایالت های دیگر آمریکا ، آینه هایی از مس یا هماتیت را دارا هستند.

 

 

حضور مس در سان استون از اورگان (Sunstone from Oregon)

در موسسه گوهر کیپا دانشگاه خوارزمی علاوه بر آموزش های لازم می توانید برای گوهر سنگ های خود شناسنامه اصالت دریاف نموده و سنگ های خود را شناسایی کنید.ثبت دیدگاه

دیدگاه تان را در مورد این نوشته بنویسید. خوشحال خواهیم شد.


دیدگاه ها


شما اولین دیدگاه را برای ما ارسال کنید. حتما خوشحال خواهیم شد.