اینکلوژن در عقیق

  • ۹۶/۱۱/۲۱

 اینکلوژن های  اکسید های اهن در عقیق های روستای سه قلعه استان خراسان جنوبی

  Iron oxide of inclusion in the agates of southern Khorasan province,  Se Ghaleh Village

منبع : kipa موسسه گوهر #کیپا  دانشگاه#خوارزمیثبت دیدگاه

دیدگاه تان را در مورد این نوشته بنویسید. خوشحال خواهیم شد.


دیدگاه ها


شما اولین دیدگاه را برای ما ارسال کنید. حتما خوشحال خواهیم شد.