قلهک تهران

مدیر: مژگان خاقانی

مدیر اجرایی: علیرضا علیرضایی

موبایل: ۰۹۲۱۲۸۸۵۹۳۰

تلفن ثابت:  ۰۲۱۲۲۷۸۴۳۱۳

آدرس:  تهران- قلهک- تقاطع خیابان کاوه با خیابان وارسته- پلاک ۴۹- واحد ۲۲