دوره‌های آموزشی

لیست دوره های آموزشی و هزینه های دریافتی موسسه گوهر کیپا دانشگاه خوارزمی تهران به صورت زیر است.


ثبت نام دوره های آموزشی موسسه گوهر کیپا

ثبت نام دوره های آموزشی موسسه گوهر کیپا دانشگاه خوارزمی تهران و کرج (تربیت معلم سابق) به صورت زیر است.

  • گوهر شناسی
  • گوهر تراشی(دامله و فست)
  • کاروینگ(حجم تراشی)
  • طلاسازی و جواهر سازی
  • صنایع دستی (جواهر سازی مهره ای و مفتولی)

صدور گواهینامه معتبر پایان دوره آموزشی

با صدور گواهینامه معتبر پایان دوره آموزشی دانشگاه خوارزمی و  اتحادیه صنایع دستی تهران


ثبت نام دوره

دوستان شهرستانی که مایل هستند در در دوره های آموزشی( گوهر شناسی ، گوهر تراشی و کاروینگ) موسسه شرکت نمایند میتوانند در طول مدت دوره با پرداخت هزینه در خوابگاه دانشگاه خوارزمی اسکان پیدا کنند. همچنین برای کلیه عزیزان( تهرانی و شهرستانی) که مایل باشند علاوه بر گواهی آموزشی پایان  دوره #دانشگاه خوارزمی  ، مدرک بین المللی سازمان #فنی حرفه ای راهم داشته باشند  میتوانند  با معرفی از طرف موسسه دانشگاه و شرکت در آزمون  فنی #حرفه ای و کسب نمره حد نصاب از سازمان فنی حرفه ای مدرک بین المللی این سازمان را دریافت نمایند.

خاطر نشان می شود دوستانی که مایل باشند می توانند هزینه  کلاسها را در دو قسط پرداخت نمایند.