دشت عقیق جنوب سرکویر

دشت عقیق جنوب سرکویر در حد فاصل بین روستای معلمان و ترود و شمال عروسان قرار دارد. درکوه های این دشت قطعاتی از کلسدونی و آگات در اثر دگرسانی سنگ های اتشفشانی به صورت رگه ای تشکیل شده و پس از جدا شدن از سنگ مادر بر اثر فرسایش و و سیلاب وارد نقاط هموارتر کوهپایه ها وارد شده اند و به صورت پلاسری تجمع پیدا کرده اند.

دکتر مسعود کیانی

 

 ثبت دیدگاه

دیدگاه تان را در مورد این نوشته بنویسید. خوشحال خواهیم شد.


دیدگاه ها


شما اولین دیدگاه را برای ما ارسال کنید. حتما خوشحال خواهیم شد.