شکل و لبه شهاب سنگ ها

یکی از مواردی که به اشتباه در مورد شهاب سنگ ها مصطلح گردیده ، گردشگی شکل و لبه در شهاب سنگ ها است به گونه ای که اشتباها گفته می شود کلیه شهاب سنگ ها دارای لبه های گرد شده می باشند.اگرچه شهاب سنگ ها حین ورود به جو زمین دچار ذوب شدگی سطحی و سوختگی میگردند و طی این واکنش لبه های شهاب ها حالت ساییدگی و صاف شده به خود می گیرند ولی در خیلی از موارد شهاب سنگ ها هنگام بر خورد به سطح زمین یا انفجار در جو زمین به قطعات کوچک و بزرگ تقسیم می شوند و دارای لبه های تیز و غیر گرد می باشند و حالت گردی و صافی خود را از دست داده اند.پس در نتیجه باید گفت خیلی از شهاب سنگ ها بخصوص نوع سنگی و سنگی-آهنی ها که شکنندگی زیادی دارند ممکن است دارای لبه های تیز باشند.

لبه و حاشیه های گرد شده در یک شهاب سنگ یاف شده از بیابان لوت

لبه و حاشیه های تیز یک شهاب سنگ یاف شده از بیابان لوت

 

جهت ثبت نام در کلاس های گوهرشناسی ، شهاب سنگ شناسی ، گوهرتراشی، و طلا و جواهر سازی و صنایع
دستی دانشگاه خوارزمی  میتوانید با شماره تلفن ۰۲۱۲۲۰۳۷۹۹۴ موسسه گوهرشناسی تحسین به آدرس
جردن – عاطفی شرقی – پلاک ۱۹ مراجعه کنید.

 

 ثبت دیدگاه

دیدگاه تان را در مورد این نوشته بنویسید. خوشحال خواهیم شد.


دیدگاه ها


شما اولین دیدگاه را برای ما ارسال کنید. حتما خوشحال خواهیم شد.