شهاب سنگ شناسی

اصطلاحات رایج در شهاب سنگ شناسی

#

۲ Pallas : یک سیارک از کمربند سیارکی و یکی از منشا احتمالی شهاب سنگ های CR.

۴ Vesta : دومین سیارک بزرگ در کمربند سیارک و منبع احتمالی شهاب سنگ های HED.

۲۲۱ Eos : یک سیارک از کمربند سیارکی و یکی از منشا احتمالی شهاب سنگ های CO.

۲۸۹ Nenetta : یک سیارک از کمربند سیارکی و یکی از اجسام اصلی مادر آنگریت ها است.

۳۱۰۳ Eger : یک سیارک از کمربند سیارکی .

 ۳۸۱۹ Robinson: یک سیارک از کمربند سیارکی و یکی از اجسام  والد احتمالی آنریت.

IA meteorite : یک گروه شهاب سنگ آهنی است که اکنون بخشی از گروه / مجموعه IAB است.

IAB meteorite : یک گروه از شهاب های سنگ آهنی است.

IB meteorite : یک گروه شهاب سنگ آهنی که اکنون بخشی از گروه / مجموعه IAB است.

IC meteorite : شهاب سنگ آهنی است که بخشی از گروه IC است.

A

Ablation : روند از دست دادن جرم شهاب سنگ در هنگام عبور از جو.

Acapulcoite : گروهی از آکندریت های اولیه.

Accretion : فرآیندی که در آن ماده از قرص پیش سیاره ای با هم ادغام می شود و به شکل سیارات کوچک در می آیند.

Achondrite : یک شهاب سنگ متمایز (به معنی بدون کندرول).

Aerolite: اصطلاحی قدیمی برای شهاب سنگهای سنگی.

ALH : مخفف مورد استفاده برای شهاب سنگ آلان هیلز.

Allan Hills 84001 : یک شهاب سنگ شگفت انگیز از مریخ است که در هیچ یک از گروه های SNC نمی گنجد و تصور می شد حاوی شواهدی از زندگی در مریخ باشد.

Allende meteorite : بزرگترین کندریت کربنی موجود در زمین است.

Amphoterite : یک طبقه بندی منسوخ از شهاب سنگ های کندریتی که در حال حاضر به عنوان LL طبقه بندی می شوند.

Angrite : آنژریت ها گروه نادری از آکندریت ها هستند که بیشتر از کانی های اوژیت با مقداری الیوین ، آنوریت و ترولیت تشکیل شده است. این گروه به دلیل شهاب سنگ Angra dos Reis نامگذاری شده است.

ANSMET :   Antarctic Search for Meteorites یک برنامه علمی است که به دنبال شهاب سنگ در کوههای ماورا النهر می باشد.

Asteroidal achondrite : آکندریتی که روی سیارک یا سیاره تمایز می یابد.

Asteroid spectral types : طبقه بندی سیارک ها بر اساس طیف آنها.

 Ataxite: آتاکیست ها (از یونانی به معنای “بدون ساختار”) یک طبقه ساختاری از شهاب سنگ های آهنی با محتوای نیکل بالا هستند و هیچ الگوی Widmanstätten را نشان نمی دهند.

 

B

 Basaltic achondrite : گروهی از شهاب سنگ های بازالت (شهاب سنگهای HED + آنگریت).

Brachinite : یا آکندریت ابتدایی یا آکندریت سیارک.

Bolide : شهاب  های بسیار نورانی ، به ویژه آنهایی که در جو منفجر می شوند.

C

 CAI : مخفف شامل غنی از کلسیم-آلومینیوم است.

Chondrite : شهاب سنگهای سنگی دارای کندرول را گویند.

Chondrule : دانه های گرد که فقط در کندریت ها یافت می شوند.

Clan : شهاب سنگ هایی که به اندازه کافی برای تشکیل یک گروه مشابه نیستند ، اما همچنین برای قرارگیری در کلاس های جداگانه نیز تفاوتی با یکدیگر ندارند.

Class : دو یا چند گروه که دارای نسبت شیمیایی و ایزوتوپ اکسیژن مشابه هستند.

Compositional type : طبقه بندی براساس ترکیب کلی ، به عنوان مثال سنگی ، آهنی ، سنگی – آهنی (همانطور که Maskelyne معرفی کرده است). همچنین می تواند به ترکیب استنتاج شده از طیف سنجی سیارک ها اشاره کند.

Condensation : فرآیند تغییر مواد شیمیایی از مرحله گاز به فاز جامد در هنگام خنک شدن قرص سیاره.

Condensation sequence : توالی مواد معدنی که از حالت گازی به حالت جامد تغییر می کند در حالی که قرص پیش سیاره خنک می شود.

Cosmic dust : ذرات کوچک بین سیاره ای و بین ستاره ای که شبیه شهاب سنگ ها هستند.

Cosmochemistry : دانش شیمی منظومه شمسی ، که بخشی از آن بر اساس شیمی شهاب سنگ ها است.

D

 Dar al Gani :  یک میدان شهاب سنگ در صحرای لیبی.

Desert glass : شیشه های طبیعی ایجاد شده از سیلیس  در بیابان در نتیجه برخورد صاعقه یا برخورد شهاب سنگ.

:  Differentiated  شهاب سنگی که مورد تفریق آذرین قرار گرفته است.

Differentiation : معمولاً روند تشکیل سیاره کوچک از هسته آهن و گوشته سیلیکاتی است.

Duo : گروهی از دو شهاب سنگ که دارای ویژگی های مشابه هستند.

 E

Eagle Station grouplet : مجموعه ای از نمونه های شهاب سنگ پالاسیت که در هیچ یک از گروههای تعیین شده پالاسیت نمی گنجد.

Electrophonic bolide : شهاب سنگی که در هنگام عبور از اتمسفر تخلیه قابل اندازه گیری از انرژی الکترومغناطیسی (EMP) را تولید می کند.

Enstatite achondrite : شهاب سنگی که بیشتر از انستاتیت تشکیل شده است. معمولاً بخشی از گروه aubrite است.

Enstatite chondrite : شکل نادری از شهاب سنگ که تصور می شود تنها ۲٪ از کندریت ها را تشکیل می دهد.

F

Fall : شهاب سنگی که سقوط  آن روی زمین مشاهده شده است

Find : شهاب سنگی که بدون دیدن سقوط آن پیدا شده است.

Fossil meteorite : شهاب سنگی که قبل از شروع دوره کواترنر در زیر لایه های رسوب دفن شده است و برخی یا کل ماده اصلی کیهانی با مواد معدنی دیاژنتیک جایگزین شده است.

Fusion crust : پوسته ذوبی بر روی شهاب سنگها که هنگام عبور از جو تشکیل می شود.

G

Group : مجموعه ای از بیش از پنج شهاب سنگ که دارای ویژگی های مشابه هستند.

Grouplet : مجموعه ای از کمتر از پنج شهاب سنگ که دارای ویژگی های مشابه هستند.

H

 HED : مخفف سه گروه آکندریت بازالتی هواردیت ، اوکریت و دیوژنیت.

HED meteorite : دسته ای از آکندریت های بازالتی.

Hexahedrite : یک طبقه ساختاری از شهاب سنگهای آهنی با محتوای نیکل نسبتاً کم ( زیر ۱۴ درصد نیکل) .

Hunter : شخصی که به جستجوی شهاب سنگ می باشد.

 

I

 

Impact breccia: سنگ برش متشکل از قطعات منشأ زمینی ، فرازمینی یا مخلوط که توسط انرژی ضربه ذوب شده اند.

Impactite :  اصطلاحی غیررسمی برای یک سنگ زمینی ناشی از برخورد شهاب سنگ به سطح زمین.

Iron–nickel alloy : عبارتی جایگزین برای شهاب سنگ آهنی.

Iron meteorite : شهاب سنگی که عمدتا از آهن و نیکل تشکیل شده است.

K

Kakangari chondrite : گروهی از شهاب سنگ های کندریت.

Kamacite : الیاژی از نیکل و آهن.

L

Lodranite : عضوی از گروه کوچکی از آکندریت های اولیه می باشد.

Lunaite : شهاب سنگی که از ماه (مترادف شهاب سنگ قمری) منشا گرفته است.

Lunar meteorite : شهاب سنگی که از ماه (مترادف لونایت) منشا گرفته است.

M

Main mass : بزرگترین یا  سنگین ترین قطعه یک شهاب سنگ تکه تکه شده ، که معمولاً در یک میدان پراکنده یافت می شود.

Martian meteorite : شهاب سنگی که از مریخ سرچشمه گرفته است.

Maskelynite : ماده ای شیشه ای است که در برخی از شهاب سنگ ها و دهانه های برخورد شهاب سنگ وجود دارد. نمونه های معمولی از نظر ترکیب به فلدسپات پلاژیوکلاز شبیه هستند.

 Matrix : مجموعه مواد معدنی اطراف کندرول ها است.

Mesosiderite : گروهی از شهاب سنگ های سنگی – آهنی که از نوع برشی هستند.

Meteoric iron : فلزی ازاد و خالص است که در شهاب سنگ ها و مخلوطی از فازهای مختلف کانی یافت می شود.

Meteorite Observation and Recovery Program : یک برنامه علمی که مرکز آن کانادا بود.

Meteoriticist : شخصی که بر روی شهاب سنگ ها کار علمی میکند.

MORP : مخفف برنامه مشاهدات و بازیابی شهاب سنگ.

Micrometeorite : شهاب سنگهای میکروسکوپی مشتق شده از گرد و غبار کیهانی.

N

Nakhlite : گروهی از شهاب سنگ های مریخی.

Neumann lines (or Neumann bands) : الگویی از خطوط موازی ریز که در برخی از شهاب سنگهای آهنی دیده می شود و تصور می شود به دلیل حوادث ضربه ای بر روی جسم والد باشد.

Nonmagmatic meteorite : شهاب سنگهای آهنی که تصور می شد در اثر فرایندهای آذرین تشکیل نشده اند(منسوخ شده).

O

O : معمولاً به کندریت معمولی اشاره دارد.

Observed fall : شهاب سنگی که هنگام سقوط  مشاهده شده است.

Octahedrite : اکتاهدریت ها متداول ترین طبقه ساختاری شهاب سنگ های آهنی هستند. این ساختارها به این دلیل اتفاق می افتند که آهن شهاب سنگ دارای غلظت خاصی از نیکل است که منجر به خارج شدن کاماسیت از تاینیت در حین سرد شدن می شود.

Ordinary chondrite : معمولی و متداولترین شهاب سنگ های کندریتی.

P

PAC : مخفف اکندریت اولیه.

Panspermia : این فرضیه که زندگی می تواند با استفاده از شهاب سنگ ها و / یا دنباله دارها به سیارات دیگر برسد.

Pitts grouplet : مجموعه ای از شهاب سنگ ها که بخشی از شهاب سنگ های IAB است.

Planetary achondrite : آکندریتی که از سیاره مشتق شده است.

 Pallasites : پالاسیت ها دسته ای از شهاب سنگ های سنگی-آهن هستند.

Plessite : یک بافت ریز دانه ای در شهاب سنگ های اهنی است که از مخلوط ریزدانه ای از kamacite و taenite و در شهاب سنگهای آهنی اکتاهدریت تشکیل شده است.

Primitive achondrite : شهاب سنگی که شباهت هایی با آکندریت ها و کندریت ها دارد.

R

 

Regmaglypts : تو رفتگی هایی به شبیه جای اثر انگشت در سطح شهاب سنگ ها که در اثر فرسایش هنگام عبور شهاب سنگ از جو تشکیل شده و احتمالاً ناشی از گردش گاز داغ است.

Rose-Tschermak-Brezina classification : طبقه بندی توسعه یافته توسط گوستاو رز ، گوستاو تسرماک و آریستیدز برزینا.

Rumuruti chondrite : گروهی از کندریت ها.

S

Siderite : اصطلاح قدیمی برای شهاب سنگ آهنی است.

Siderolite : اصطلاح قدیمی شهاب سنگ های سنگی.

SNC : مخفف shergottite ، nakhlite و chassignite ، سه نوع اصلی شهاب سنگ مریخ.

Solar nebula : مترادف قرص پیش سیاره ای.

Stony meteorite : شهاب سنگی که بیشتر از سیلیکات ها تشکیل شده است.

Stony-iron meteorite  : شهاب سنگی که مخلوطی از آهن شهاب سنگ و سیلیکات ها است.

Strewn field : میدان بارش یا میدان پراکنش یک شهاب سنگ.

T

Taenite : فلز (ماده معدنی) بومی که در شهاب سنگ ها یافت می شود.

Tektite :  بقایای زمینی شیشه ای ایجاد شده در اثر برخورد شهاب سنگ.

Total known weight (TKW) : گروهی از سه شهاب سنگ که دارای ویژگی های مشابه هستند (به Grouplet مراجعه کنید).

Type : تقسیم شهاب سنگ ها. شل تعریف شده معمولاً به کندریت ، آکندریت و گاهی اوقات اکندریت بدوی اشاره دارد.

Udei Station grouplet : دسته ای از شهاب سنگ ها که بخشی از شهاب سنگ های IAB است.

Ungrouped : شهاب سنگی که به گروه یا گروهی اختصاص داده نشده است.

V

Vesta : دومین سیارک بزرگ در کمربند سیارک ها و منبع احتمالی شهاب سنگ های HED .

Volatile elements : عناصر شیمیایی هستند که دمای جوش و چگالش کم دارند.

W

Widmanstätten pattern : درهم آمیختن ظریف نوارها / روبانهای kamacite و taenite در آهنهای اکتاهدریت و برخی از پالاسیت ها.

Willamette meteorite : بزرگترین شهاب سنگ کشف شده در آمریکای شمالی است که در دره Willamette Oregon پیدا شده است.

Winonaite : نوعی شهاب سنگ اکندریت اولیه.

Weston meteorite : شهاب سنگی که در ۱۴ دسامبر سال ۱۸۰۷ بر فراز شهر وستون ، سقوط کرد.

 

جهت ثبت نام در کلاس های گوهرشناسی ، شهاب سنگ شناسی ، گوهرتراشی، و طلا و جواهر سازی و صنایع
دستی دانشگاه خوارزمی  میتوانید با شماره تلفن ۰۲۱۲۲۰۳۷۹۹۴ موسسه گوهرشناسی تحسین به آدرس
جردن – عاطفی شرقی – پلاک ۱۹ مراجعه کنید.

 ثبت دیدگاه

دیدگاه تان را در مورد این نوشته بنویسید. خوشحال خواهیم شد.


دیدگاه ها


شما اولین دیدگاه را برای ما ارسال کنید. حتما خوشحال خواهیم شد.